เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา

เอส ซี คอนซัล คือที่ปรึกษาที่มี

ประสบการณ์และความชำนาญด้านการบริหารจัดการระบบมาตรฐาน

การปรับปรุงองค์กร การให้คำปรึกษาองค์กร รวมไปถึง การปรับปรุง

กระบวนการทำงาน เพื่อทำให้ระบบบริหารของท่านมีประสิทธิภาพ

และสามารถแข่งขันกับคู่แข่งทางธุรกิจได้

เอส ซี คอนซัล เป็นองค์กรที่บริหารงานโดยที่ปรึกษาคนไทย ภายใต้การลงทุน

ของบริษัท สเปลดิด ออก้า จำกัด โดยมีจุดมุ่งหมายในการทำระบบคุณภาพบริหารตาม

มาตรฐานสากลให้กับบริษัท Startup และ SMEs ในประเทศไทย

 ด้วยราคาคนไทย เพื่อช่วยให้องค์กรของท่านมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน และเป็นที่ยอมรับในระดับสากลได้

โพสต์เมื่อ :
30 มิถุนายน 2562 17:11 PM
 1131
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์