บันได 5 ขั้นสู่ความสำเร็จในการทำงาน

บันได 5 ขั้นสู่ความสำเร็จในการทำงาน

บันได 5 ขั้นสู่ความสำเร็จในการทำงาน

1. มีเป้าหมาย
ก่อนที่จะทำอะไร ต้องมีการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนเสียก่อน ว่าเป้าหมาย หรือ จุดมุ่งหมายที่ชัดเจนในการทำงานของเรานั้นคืออะไร

2.วางแผน
เมื่อเรามีเป้าหมายในการทำงานแล้วเราจะต้องมีแผนในการดำเนินให้ถึงจุดหมายที่เราตั้งไว้ ซึ่งจะต้องเป็นแผนที่สามารถทำได้จริง และยืดหยุ่นได้

3.ลงมือทำ
การที่เราจะรู้ได้ว่าสิ่งที่เราได้วางแผนไว้นั้นจะสำเร็จหรือไม่ เราจะต้องลงมือทำเสียก่อน โดยต้องทำจนกว่าจะรู้ผล และลงมือทำซ้ำๆจนกว่าจะสำเร็จ

4.Feedback
วิเคราะห์ Feedback ของตนเองว่าสิ่งที่ได้ทำลงไปนั้นให้ผลตอบรับอย่างไร มีข้อผิดพลาดหรือไม่ ถ้ามีจะมีวิธีแก้ไขอย่างไร และทำการแก้ไขปัญหานั้นอย่างดีที่สุด

5.เรียนรู้
ถึงแม้ว่าจะบรรลุเป้าหมายแล้ว แต่เราต้องห้ามหยุดที่จะเรียนรู้ และพัฒนาตนเอง เพราะปัจจุบันโลกของเราเปลี่ยนแปลงไปไวมาก เราจึงต้องเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่ตลอดเวลา และเรียนรู้ที่จะนำสิ่งเหล่านั้นมาใช้ประโยชน์ในการทำงาน

 334
ผู้เข้าชม
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อเพิ่มประสบการณ์ และความพึงพอใจของท่าน เพื่อให้เว็บไซต์สามารถใช้งานได้ง่าย และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยการเข้าใช้เว็บไซต์นี้ถือว่าท่านได้อนุญาตให้เราใช้คุกกี้ตาม นโยบายคุกกี้ของเว็บไซต์นี้ อ่านเพิ่มเติม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์