อะไรคือความแตกต่างที่สำคัญระหว่าง ISO 45001 และ OHSAS 18001?

อะไรคือความแตกต่างที่สำคัญระหว่าง ISO 45001 และ OHSAS 18001?

โครงสร้างของ ISO 45001 ยึดตามภาคผนวก SL ซึ่งเป็นกรอบการทำงานที่ใช้ในมาตรฐานระบบการจัดการ ISO อื่น ๆ ทำให้การใช้งานง่ายขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ความมุ่งมั่นในการจัดการ: ISO 45001 ต้องมีการรวมระบบสุขภาพและความปลอดภัยเข้ากับระบบการจัดการโดยรวมขององค์กรโดยกำหนดให้ผู้บริหารมีบทบาทเป็นผู้นำในด้าน OH & S มากขึ้น

การมีส่วนร่วมของพนักงาน: ISO 45001 ต้องมีการฝึกอบรมและการศึกษาเพื่อระบุความเสี่ยงและช่วยสร้างโปรแกรมความปลอดภัยที่ประสบความสำเร็จ

ความเสี่ยง v อันตราย: ISO 45001 เป็นไปตามกระบวนการป้องกันและต้องมีการประเมินความเสี่ยงอันตรายก่อนที่จะก่อให้เกิดอุบัติเหตุและการบาดเจ็บแตกต่างจาก OHSAS 18001 ซึ่งมุ่งเน้นเฉพาะการควบคุมอันตราย

โพสต์เมื่อ :
30 มิถุนายน 2562 17:43 PM
 1838
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์