มาดูประโยชน์ของISO45001:2015กันเถอะ

มาดูประโยชน์ของISO45001:2015กันเถอะ

มาตรฐานตัวนี้ เป็นมาตรฐานที่ช่วยในการจัดการกับสภาพแวดล้อมในการทํางาน ทำให้เกิดความปลอดภัยแก่พนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง

รวมทรัพย์สินขององค์กรและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม นอกจากนั้นประโยชน์ที่แท้จริงของมันคือ

1. เกิดสภาพแวดล้อมในการทํางานที่ดี พนักงานมีความปลอดภัยในการทํางาน

2. สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กร

3. ทำให้บุคลากรมีการพัฒนาและมีการวางแผนการทํางานร่วมกัน มีการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับระบบการจัดการ การเฝ้าระวังและตรวจสอบ และการแก้ไขข้อบกพร่องหรือการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ

ผลลัพธ์ในการทำงานที่ดีขึ้นมากขึ้นด้วย

4. ทําให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ ในการดําเนินงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภั

 343
ผู้เข้าชม
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อเพิ่มประสบการณ์ และความพึงพอใจของท่าน เพื่อให้เว็บไซต์สามารถใช้งานได้ง่าย และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยการเข้าใช้เว็บไซต์นี้ถือว่าท่านได้อนุญาตให้เราใช้คุกกี้ตาม นโยบายคุกกี้ของเว็บไซต์นี้ อ่านเพิ่มเติม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์