หลักการของการตรวจ ความปลอดภัยที่ดี

หลักการของการตรวจ ความปลอดภัยที่ดี

ในการตรวจความปลอดภัยที่ดีนั้น ต้องมีหลักในการตรวจ คือต้องทำการตรวจทุกกระบวนการผลิตตั้งแต่วัตถุดิบจนถึงผลิตภัณฑ์ที่ผลิตเสร็จแล้ว

ซึ่งต้องครอบคลุมทั้งสภาพที่ไม่ปลอดภัย และการปฏิบัติงานที่ไม่ปลอดภัย หากพบสภาพที่ไม่ปลอดภัยต้องรีบแก้ไขทันที โดยปกติคนทำงานจะรู้กันดีว่า

จุดไหนที่ไม่ปลอดภัย ดังนั้นผู้ตรวจประเมินต้องรับฟัง ให้ความสนใจและใส่ใจรายละเอียดต่างๆ อย่างเต็มที่เพราะมันอาจจะมีอันตรายที่แอบแฝงอยู่

ซึ่งท่านมองไม่เห็นด้วยตา ในการตรวจสถานที่ซึ่งอาจเกิดอุบัติภัยร้ายแรง มักจะเป็นสถานที่ ที่มีกระบวนการที่มีการควบคุมอย่างเข้มงวด

การเข้าไปเยี่ยมชมสถานที่ต้องได้รับดําเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานและขั้นตอนการดําเนินงานเฉพาะ โดยฝ่ายจัดการ,ผู้ออกแบบสถานที่,ผู้ออกแบบกระบวนการ

ซึ่งการดําเนินการต่างๆ นี้จะเขียนไว้ในคู่มือปฏิบัติการและมาตรฐานของบริษัทนั่นเอง

 304
ผู้เข้าชม
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อเพิ่มประสบการณ์ และความพึงพอใจของท่าน เพื่อให้เว็บไซต์สามารถใช้งานได้ง่าย และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยการเข้าใช้เว็บไซต์นี้ถือว่าท่านได้อนุญาตให้เราใช้คุกกี้ตาม นโยบายคุกกี้ของเว็บไซต์นี้ อ่านเพิ่มเติม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์