หลักการของการตรวจ ความปลอดภัยที่ดี

หลักการของการตรวจ ความปลอดภัยที่ดี

ในการตรวจความปลอดภัยที่ดีนั้น ต้องมีหลักในการตรวจ คือต้องทำการตรวจทุกกระบวนการผลิตตั้งแต่วัตถุดิบจนถึงผลิตภัณฑ์ที่ผลิตเสร็จแล้ว

ซึ่งต้องครอบคลุมทั้งสภาพที่ไม่ปลอดภัย และการปฏิบัติงานที่ไม่ปลอดภัย หากพบสภาพที่ไม่ปลอดภัยต้องรีบแก้ไขทันที โดยปกติคนทำงานจะรู้กันดีว่า

จุดไหนที่ไม่ปลอดภัย ดังนั้นผู้ตรวจประเมินต้องรับฟัง ให้ความสนใจและใส่ใจรายละเอียดต่างๆ อย่างเต็มที่เพราะมันอาจจะมีอันตรายที่แอบแฝงอยู่

ซึ่งท่านมองไม่เห็นด้วยตา ในการตรวจสถานที่ซึ่งอาจเกิดอุบัติภัยร้ายแรง มักจะเป็นสถานที่ ที่มีกระบวนการที่มีการควบคุมอย่างเข้มงวด

การเข้าไปเยี่ยมชมสถานที่ต้องได้รับดําเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานและขั้นตอนการดําเนินงานเฉพาะ โดยฝ่ายจัดการ,ผู้ออกแบบสถานที่,ผู้ออกแบบกระบวนการ

ซึ่งการดําเนินการต่างๆ นี้จะเขียนไว้ในคู่มือปฏิบัติการและมาตรฐานของบริษัทนั่นเอง

โพสต์เมื่อ :
2 กรกฎาคม 2562 15:42 PM
 174
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์