เตรียมตัวยังไงดี ก่อนโดนตรวจ เรื่องความปลอดภัย

เตรียมตัวยังไงดี ก่อนโดนตรวจ เรื่องความปลอดภัย

ก่อนการตรวจความปลอดภัย(ที่มีความเสี่ยงสูง) ผู้ทำการตรวจประเมินต้องศึกษาข้อมูล ที่เกี่ยวข้องกับสถานประกอบการที่มีอยู่ทั้งหมดก่อนที่จะทําการตรวจ

ส่วนที่สําคัญๆของข้อมูลพวกนั้นได้แก่ รายงานความปลอดภัย ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่ฝ่ายจัดการได้ใส่ข้อมูลเกี่ยวกับมาตรฐาน ในการสร้างและการดําเนินงานโรงงานไว้

ข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติมอาจได้มาจากใบอนุญาตประกอบกิจการหรือระบบเอกสารของการควบคุมอุบัติภัยร้ายแรงและมาจากการพูดคุยล่วงหน้ากับฝ่าย

จัดการที่เกี่ยวข้อง รวมถึงบันทึกเกี่ยวกับอุบัติเหตุและมาตรการที่จะตามมา

 289
ผู้เข้าชม
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อเพิ่มประสบการณ์ และความพึงพอใจของท่าน เพื่อให้เว็บไซต์สามารถใช้งานได้ง่าย และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยการเข้าใช้เว็บไซต์นี้ถือว่าท่านได้อนุญาตให้เราใช้คุกกี้ตาม นโยบายคุกกี้ของเว็บไซต์นี้ อ่านเพิ่มเติม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์