เตรียมตัวยังไงดี ก่อนโดนตรวจ เรื่องความปลอดภัย

เตรียมตัวยังไงดี ก่อนโดนตรวจ เรื่องความปลอดภัย

ก่อนการตรวจความปลอดภัย(ที่มีความเสี่ยงสูง) ผู้ทำการตรวจประเมินต้องศึกษาข้อมูล ที่เกี่ยวข้องกับสถานประกอบการที่มีอยู่ทั้งหมดก่อนที่จะทําการตรวจ

ส่วนที่สําคัญๆของข้อมูลพวกนั้นได้แก่ รายงานความปลอดภัย ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่ฝ่ายจัดการได้ใส่ข้อมูลเกี่ยวกับมาตรฐาน ในการสร้างและการดําเนินงานโรงงานไว้

ข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติมอาจได้มาจากใบอนุญาตประกอบกิจการหรือระบบเอกสารของการควบคุมอุบัติภัยร้ายแรงและมาจากการพูดคุยล่วงหน้ากับฝ่าย

จัดการที่เกี่ยวข้อง รวมถึงบันทึกเกี่ยวกับอุบัติเหตุและมาตรการที่จะตามมา

โพสต์เมื่อ :
2 กรกฎาคม 2562 15:44 PM
 207
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์