ISO:45001 ใครๆก็ทำได้?

ISO:45001 ใครๆก็ทำได้?

มาตรฐานนี้ทุกองค์กรไม่ว่าจะเป็นองค์กรประเภทใดจะใหญ่หรือเล็ก ก็สามารถนำเอามาตรฐาน ISO 45001

ไปใช้ได้และยังสามารถนำเอาไปใช้ผสมผสานกับโครงการด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยได้ด้วย เช่น ด้านสวัสดิการและ   

สวัสดิภาพของพนักงาน เป็นต้น และถึงแม้ว่าจะไม่ได้ระบุข้อกำหนดด้านกฎหมายทั้งหมด แต่ก็มีบางส่วนที่เกี่ยวข้องด้วยนะ ดูดีๆหละ

โพสต์เมื่อ :
2 กรกฎาคม 2562 15:57 PM
 261
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์