แหล่งความรู้ Startup

แหล่งความรู้ Startup

18 รายการ
เมื่อธุรกิจขนาดเล็กทำ ISO ไม่ว่าอย่างไรจะต้องรักษาจุดแข็งของการเป็นองค์กรขนาดเล็กไว้ เพื่อธำรงรักษาความสามารถในการแข่งขัน และขณะเดียวกันต้องมีระบบที่ช่วยลดจุดอ่อนของการเป็นองค์กรขนาดเล็ก ที่ซึ่งระบบการจัดการที่ลอกแบบมาจากธุรกิจขนาดใหญ่ ไม่มีความเหมาะสมอย่างยิ่งต่อองค์กรขนาดเล็ก
570 ผู้เข้าชม
มาตรฐานนี้ทุกองค์กรไม่ว่าจะเป็นองค์กรประเภทใดจะใหญ่หรือเล็ก ก็สามารถนำเอามาตรฐาน ISO 45001 ไปใช้ได้และยังสามารถนำเอาไปใช้ผสมผสานกับโครงการด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยได้ด้วย เช่น ด้านสวัสดิการและ สวัสดิภาพของพนักงาน เป็นต้น และถึงแม้ว่าจะไม่ได้ระบุข้อกำหนดด้านกฎหมายทั้งหมด แต่ก็มีบางส่วนที่เกี่ยวข้องด้วยนะ ดูดีๆหละ
455 ผู้เข้าชม
หากเรามาดูในรายละเอียดของข้อกำหนดของทั้ง2ฉบับนี้แล้ว จะพบว่าทั้ง 2 ระบบนี้ มันมีความคล้ายกันมากทีเดียว แต่จะต่างกันนิดหน่อยที่ตรงความชัดเจนในการเขียนข้อกำหนด
1408 ผู้เข้าชม
ปัจจุบันหลายองค์กรให้ความสนใจในระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยภายในองค์กรมากขึ้น ซึ่งแน่นอนว่ามันเป็นผลดีต่อองค์กร เนื่องจากพนักงานขององค์กร ถือว่าเป็น “ทุนมนุษย์ (Human capital)” เนี่ยคือหัวใจสำคัญในการช่วยให้องค์กรพัฒนาอย่างยั่งยืน ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยตามมาตรฐาน ISO 45001 และOHSAS 18001 จึงเป็นระบบมาตรฐานการจัดการที่หลายองค์กรนำมาใช้ เพื่อความปลอดภัยในการทำงานของพนักงานภายในองค์กร
343 ผู้เข้าชม
ก่อนการตรวจความปลอดภัย(ที่มีความเสี่ยงสูง) ผู้ทำการตรวจประเมินต้องศึกษาข้อมูล ที่เกี่ยวข้องกับสถานประกอบการที่มีอยู่ทั้งหมดก่อนที่จะทําการตรวจ ส่วนที่สําคัญๆของข้อมูลพวกนั้นได้แก่ รายงานความปลอดภัย ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่ฝ่ายจัดการได้ใส่ข้อมูลเกี่ยวกับมาตรฐาน ในการสร้างและการดําเนินงานโรงงานไว้ ข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติมอาจได้มาจากใบอนุญาตประกอบกิจการหรือระบบเอกสารของการควบคุมอุบัติภัยร้ายแรงและมาจากการพูดคุยล่วงหน้ากับฝ่าย จัดการที่เกี่ยวข้อง รวมถึงบันทึกเกี่ยวกับอุบัติเหตุและมาตรการที่จะตามมา
315 ผู้เข้าชม
ในการตรวจความปลอดภัยที่ดีนั้น ต้องมีหลักในการตรวจ คือต้องทำการตรวจทุกกระบวนการผลิตตั้งแต่วัตถุดิบจนถึงผลิตภัณฑ์ที่ผลิตเสร็จแล้ว ซึ่งต้องครอบคลุมทั้งสภาพที่ไม่ปลอดภัย และการปฏิบัติงานที่ไม่ปลอดภัย หากพบสภาพที่ไม่ปลอดภัยต้องรีบแก้ไขทันที โดยปกติคนทำงานจะรู้กันดีว่า จุดไหนที่ไม่ปลอดภัย ดังนั้นผู้ตรวจประเมินต้องรับฟัง ให้ความสนใจและใส่ใจรายละเอียดต่างๆ อย่างเต็มที่เพราะมันอาจจะมีอันตรายที่แอบแฝงอยู่ ซึ่งท่านมองไม่เห็นด้วยตา ในการตรวจสถานที่ซึ่งอาจเกิดอุบัติภัยร้ายแรง มักจะเป็นสถานที่ ที่มีกระบวนการที่มีการควบคุมอย่างเข้มงวด การเข้าไปเยี่ยมชมสถานที่ต้องได้รับดําเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานและขั้นตอนการดําเนินงานเฉพาะ โดยฝ่ายจัดการ,ผู้ออกแบบสถานที่,ผู้ออกแบบกระบวนการ ซึ่งการดําเนินการต่างๆ นี้จะเขียนไว้ในคู่มือปฏิบัติการและมาตรฐานของบริษัทนั่นเอง
334 ผู้เข้าชม
5609 ผู้เข้าชม
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์