ข้อเสนอพิเศษ!! สำหรับ START UP และ SME

- วางระบบ ISO9001:2015 ราคาเริ่มต้น 55,000 บาท
- วางระบบ ISO14001:2015 ราคาเริ่มต้น 65,000 บาท

ลูกค้าของเรา

ทางเอสซีของเราก็ได้มอบป้ายไวนิลให้กับห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี เอส ที อินสทรูเม้นท์ (ไทยแลนด์) เพื่อประกาศให้ทราบว่าห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี เอส ที อินสทรูเม้นท์ (ไทยแลนด์) พร้อมแล้วที่จะมุ่งมั่นเข้าสู่มาตรฐานสากล ระบบบริหารคุณภาพ ISO9001:2015 เย้ๆๆๆๆๆ👍😆😍🎊🥳
ภาพบรรยากาศการสอนหัวข้อประโยชน์และข้อกำหนดของ ISO9001:2015 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี เอส ที อินสทรูเม้นท์ (ไทยแลนด์) โดยอาจารย์กชพร ทุกคนตั้งใจกันเป็นอย่างมากเลย น่ารักที่สุดดดด
ภาพบรรยากาศการสอนหัวข้อประโยชน์และข้อกำหนดของ ISO9001:2015 บริษัท มิตรภาพพลาสติก เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด โดยอาจารย์กชพร ทุกคนตั้งใจกันเป็นอย่างมากเลย น่ารักที่สุดดดด😘😍🥳🥰
ทางเอสซีของเราก็ได้มอบป้ายไวนิลให้กับบริษัท อุทัยพลาสติก อุตสาหกรรม จำกัด เพื่อประกาศให้ทราบว่าบริษัท อุทัยพลาสติก อุตสาหกรรม จำกัด พร้อมแล้วที่จะมุ่งมั่นเข้าสู่มาตรฐานสากล ระบบบริหารคุณภาพ ISO9001:2015 เย้ๆๆๆๆๆ👍😆😍🎊🥳
ภาพบรรยากาศการสอนหัวข้อประโยชน์และข้อกำหนดของ ISO9001:2015 บริษัท อุทัยพลาสติก อุตสาหกรรม จำกัด โดยอาจารย์กชพร ทุกคนตั้งใจกันเป็นอย่างมากเลย น่ารักที่สุดดดด
ทางเอสซีของเราก็ได้มอบป้ายไวนิลให้กับบริษัท เอ เอส แอล พรีซีชั่น จำกัด เพื่อประกาศให้ทราบว่าบริษัท เอ เอส แอล พรีซีชั่น จำกัด พร้อมแล้วที่จะมุ่งมั่นเข้าสู่มาตรฐานสากล ระบบบริหารคุณภาพ ISO9001:2015 เย้ๆๆๆๆๆ👍😆😍🎊🥳

แหล่งความรู้ Startup

เมื่อธุรกิจขนาดเล็กทำ ISO ไม่ว่าอย่างไรจะต้องรักษาจุดแข็งของการเป็นองค์กรขนาดเล็กไว้ เพื่อธำรงรักษาความสามารถในการแข่งขัน และขณะเดียวกันต้องมีระบบที่ช่วยลดจุดอ่อนของการเป็นองค์กรขนาดเล็ก ที่ซึ่งระบบการจัดการที่ลอกแบบมาจากธุรกิจขนาดใหญ่ ไม่มีความเหมาะสมอย่างยิ่งต่อองค์กรขนาดเล็ก
มาตรฐานนี้ทุกองค์กรไม่ว่าจะเป็นองค์กรประเภทใดจะใหญ่หรือเล็ก ก็สามารถนำเอามาตรฐาน ISO 45001 ไปใช้ได้และยังสามารถนำเอาไปใช้ผสมผสานกับโครงการด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยได้ด้วย เช่น ด้านสวัสดิการและ สวัสดิภาพของพนักงาน เป็นต้น และถึงแม้ว่าจะไม่ได้ระบุข้อกำหนดด้านกฎหมายทั้งหมด แต่ก็มีบางส่วนที่เกี่ยวข้องด้วยนะ ดูดีๆหละ
หากเรามาดูในรายละเอียดของข้อกำหนดของทั้ง2ฉบับนี้แล้ว จะพบว่าทั้ง 2 ระบบนี้ มันมีความคล้ายกันมากทีเดียว แต่จะต่างกันนิดหน่อยที่ตรงความชัดเจนในการเขียนข้อกำหนด
ปัจจุบันหลายองค์กรให้ความสนใจในระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยภายในองค์กรมากขึ้น ซึ่งแน่นอนว่ามันเป็นผลดีต่อองค์กร เนื่องจากพนักงานขององค์กร ถือว่าเป็น “ทุนมนุษย์ (Human capital)” เนี่ยคือหัวใจสำคัญในการช่วยให้องค์กรพัฒนาอย่างยั่งยืน ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยตามมาตรฐาน ISO 45001 และOHSAS 18001 จึงเป็นระบบมาตรฐานการจัดการที่หลายองค์กรนำมาใช้ เพื่อความปลอดภัยในการทำงานของพนักงานภายในองค์กร
ก่อนการตรวจความปลอดภัย(ที่มีความเสี่ยงสูง) ผู้ทำการตรวจประเมินต้องศึกษาข้อมูล ที่เกี่ยวข้องกับสถานประกอบการที่มีอยู่ทั้งหมดก่อนที่จะทําการตรวจ ส่วนที่สําคัญๆของข้อมูลพวกนั้นได้แก่ รายงานความปลอดภัย ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่ฝ่ายจัดการได้ใส่ข้อมูลเกี่ยวกับมาตรฐาน ในการสร้างและการดําเนินงานโรงงานไว้ ข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติมอาจได้มาจากใบอนุญาตประกอบกิจการหรือระบบเอกสารของการควบคุมอุบัติภัยร้ายแรงและมาจากการพูดคุยล่วงหน้ากับฝ่าย จัดการที่เกี่ยวข้อง รวมถึงบันทึกเกี่ยวกับอุบัติเหตุและมาตรการที่จะตามมา
ในการตรวจความปลอดภัยที่ดีนั้น ต้องมีหลักในการตรวจ คือต้องทำการตรวจทุกกระบวนการผลิตตั้งแต่วัตถุดิบจนถึงผลิตภัณฑ์ที่ผลิตเสร็จแล้ว ซึ่งต้องครอบคลุมทั้งสภาพที่ไม่ปลอดภัย และการปฏิบัติงานที่ไม่ปลอดภัย หากพบสภาพที่ไม่ปลอดภัยต้องรีบแก้ไขทันที โดยปกติคนทำงานจะรู้กันดีว่า จุดไหนที่ไม่ปลอดภัย ดังนั้นผู้ตรวจประเมินต้องรับฟัง ให้ความสนใจและใส่ใจรายละเอียดต่างๆ อย่างเต็มที่เพราะมันอาจจะมีอันตรายที่แอบแฝงอยู่ ซึ่งท่านมองไม่เห็นด้วยตา ในการตรวจสถานที่ซึ่งอาจเกิดอุบัติภัยร้ายแรง มักจะเป็นสถานที่ ที่มีกระบวนการที่มีการควบคุมอย่างเข้มงวด การเข้าไปเยี่ยมชมสถานที่ต้องได้รับดําเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานและขั้นตอนการดําเนินงานเฉพาะ โดยฝ่ายจัดการ,ผู้ออกแบบสถานที่,ผู้ออกแบบกระบวนการ ซึ่งการดําเนินการต่างๆ นี้จะเขียนไว้ในคู่มือปฏิบัติการและมาตรฐานของบริษัทนั่นเอง
ในปัจจุบันมีข้อมูลระบุว่าทุกๆ 15 วินาทีเนี่ย จะมีคนทำงานทั่วโลกเสียชีวิตจากอุบัติเหตุหรือโรคภัยและอีก 153 คน ได้รับบาดเจ็บจากการทำงาน ซึ่งนับว่าเป็นเรื่องที่ไม่ดีเลยสำหรับองค์กรและสังคมโดยรวม ทำให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า 2.3 ล้านคน นอกจากนี้ ยังมีอุบัติเหตุอื่นๆ ที่ไม่ทำให้ถึงแก่ชีวิตอีกมากกว่า 300 ล้านคนซึ่งมันเยอะมากเลยเนอะ แล้วเราจะทำยังไงกับเรื่องพวกนี้ดี ดังนั้น ISO มันจึงพัฒนาตัว 45001 ขึ้นมา เพื่อช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุที่ได้รับบาดเจ็บจากการทำงานให้น้อยลงนั่นเองง
ถ้าองค์กรคุณนำมาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยไปใช้มันจะช่วยให้องค์กรของคุณนั้นลดอุบัติเหตุและความเจ็บป่วย สามารถเซฟค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเรื่องนี้ซึ่งไม่ควรจะเกิดขึ้น และในบางกรณี ยังช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านการประกันลงได้ด้วย นอกจากนี้ยังช่วยสร้างวัฒนธรรมที่ดีในองค์กร โดยคนในองค์กรจะเห็นความจำเป็นและให้ความสำคัญในเรื่องนี้
เมื่อประเมินความเสี่ยงของสารสนเทศจนพบแล้ว ว่ามีเรื่องอะไรบ้างที่มีความเสี่ยง ไม่ว่าจะเสี่ยงมาก เสี่ยงปานกลางหรือเสี่ยงน้อย ทุกความเสี่ยงต้องมีคำตอบรองรับว่าความเสี่ยงแต่ละระดับว่าจะจัดการกันมันอย่างไร โดยทั่วไปแล้วความเสี่ยงสูงๆก็จะมีการทำแผนงานจัดการความเสี่ยง(Risk Treatment) โดยมีมาตรการต่างๆ มาไว้คอยจัดการ จากนั้นเขียนเป็นคู่มือไว้ ก็เป็นวิธีการที่นิยมใช้กันนะคะ
แล้วมันทำยังไง?? โดยมาตรฐานของ ISO 9001 ไม่ใช่เพียงแค่บ่งบอกคุณภาพและประสิทธิภาพที่ดีแค่นั้น แต่ ISO 9001 ยังช่วยให้การทำงานภายในองค์กรเป็นระบบ มีการทำงานเป็นทีมมากขึ้น และทำให้บริษัทของเราเพิ่มของดี ลดของเสีย ลดค่าใช้จ่ายได้มากอีกด้วย ยัง!! ยังไม่หมดด แถมยังสร้างความเชื่อมั่นให้ในสินค้าและบริการ เพิ่มความพึงพอใจให้กับลูกค้า และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันอีกด้วย แค่นี้ก็สร้างกำไรใส่กระเป๋าตังเราได้แล้ว
Safety First มันคือส่วนหนึ่ง OHSAS 18001 ไอเจ้า OHSAS 18001 มันก็คือ ข้อกำหนดเบื้องต้น “เพื่อสุขภาพและความปลอดภัยในการประกอบอาชีพเพื่อการจัดการที่ดีที่สุด” เมื่อเอา OHSAS 18001 ไปใช้ในธุรกิจของเราจะมีกำหนดความต้องการขั้นต่ำสำหรับสุขภาพและความปลอดภัยในการประกอบอาชีพการจัดการการปฏิบัติที่ดีที่สุด ประโยชน์ของการใช้มาตรฐานรวมถึงการลดการเกิดอุบัติเหตุในที่ทำงานและการเจ็บป่วยซึ่งจะทำให้ลดค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพและการหยุดทำงานและสภาพการทำงานที่ดีที่สุด
เดี๋ยวนี้ธุรกิจไม่ว่าขนาดเล็กหรือใหญ่ เขาก็มีระบบการบริหารจัดการที่เหมาะสมธุรกิจของเขากันหมดแล้วครับ
ตอนนี้โลกของเราเจอกับปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นปัญหาใหญ่แต่คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยสนใจกัน แต่กว่าจะรู้ตัวสิ่งแวดล้อมรอบตัวเราก็เปลี่ยนไปซะแล้ว ทีนี้เรามาพูดถึงสาเหตุของปัญหากันเถอะแล้วมาดูกันว่าเราจะช่วยโลกได้อย่างไร
STARTUP คำนี้กำลังฮิตเลยนะคะ สองปีนี้นักธุรกิจหน้าเด็กๆเกิดขึ้นเยอะมาก จนทำให้เด็ก Gen Y จบใหม่ไม่อยากทำงานประจำกันแล้ว เราเลยสรุปความเสี่ยงที่ต้องระวังของ Startup มาให้ค่ะ
มาตรฐานตัวนี้ เป็นมาตรฐานที่ช่วยในการจัดการกับสภาพแวดล้อมในการทํางาน ทำให้เกิดความปลอดภัยแก่พนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทรัพย์สินขององค์กรและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
‼️🙅‍♀️ลูกค้าไม่ใช่พระเจ้า🙅‍♀️‼️ แต่คือคนที่ต้องเข้าใจอย่างแท้จริง ▪️Customer Centric▪️ต้องเกิดจากวัฒนธรรมขององค์กร โดยเกิดจากการเข้าใจถึงความต้องการของลูกค้าว่าลูกค้าต้องการอะไรจริงๆ ลูกค้าพอใจในสินค้า และบริการของเราหรือไม่ โดยแนวทางที่จะช่วยให้เราเข้าใจลูกค้าได้มากขึ้น มี5ข้อ ดังนี้ "Communication" เราสามารถสังเกตุความพึงพอใจของลูกค้าได้จากการพูดคุย สื่อสาร เช่น ภาษาที่ใช้ น้ำเสียง โทนเสียง หรือ ภาษากาย เป็นต้น ซึ่งเราจะต้องดูให้ออกว่าระหว่างที่สื่อสารกันลูกค้ามีท่าทีอย่างไร พอใจหรือไม่พอใจกับสิ่งที่เรากำลังนำเสนอ "Inquiry" การสอบถามลูกค้าก็ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญ โดยทำให้เราสามารถรู้ว่าลูกค้าพอใจในสินค้าและบริการของเราหรือไม่ หรือไม่พอใจอย่างไร "Feedback" Feedback ก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่ช่วยให้เรารู้ถึงความต้องการของลูกค้าซึ่งส่วนมากข้อมูลเหล่านี้จะถูกเก็บไว้ที่ฝ่ายขาย หรือ Marketing แต่จริงๆแล้ข้อมูลเหล่านี้ควรส่งให้ทุกฝ่ายได้รับรู้เพื่อที่ทุกฝ่ายจะได้รู้ว่าที่ลูกค้าcommentมานั้นฝ่ายใดมีส่วนรับผิดชอบและต้องแก้ไขบ้าง "Survey" การลงพื้นที่ หรือการทำตัวให้เป็นลูกค้าเสียเอง ทำให้เราได้ทราบถึงปัญหาจริงๆที่เกิดขึ้นว่า สินค้า หรือ บริการของเรา นั้นมีประโยชน์กับลูกค้าจริงๆหรือไม่ และถ้าเราเป็นลูกค้าเอง เราจะรู้สึกอย่างไร "Compensation" ในองค์กร ควรมีมาตรการ ออกแบบระบบผลตอบแทนเชื่อมโยงกับความพึงพอใจของลูกค้า เพราะจะทำให้ทุกคนหันมา Focus ที่ความต้องการของลูกค้ามากขึ้น และใส่ใจกับความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง
โครงสร้างของ ISO 45001 ยึดตามภาคผนวก SL ซึ่งเป็นกรอบการทำงานที่ใช้ในมาตรฐานระบบการจัดการ ISO อื่น ๆ ทำให้การใช้งานง่ายขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ความมุ่งมั่นในการจัดการ: ISO 45001 ต้องมีการรวมระบบสุขภาพและความปลอดภัยเข้ากับระบบการจัดการโดยรวมขององค์กรโดยกำหนดให้ผู้บริหารมีบทบาทเป็นผู้นำในด้าน OH & S มากขึ้น การมีส่วนร่วมของพนักงาน: ISO 45001 ต้องมีการฝึกอบรมและการศึกษาเพื่อระบุความเสี่ยงและช่วยสร้างโปรแกรมความปลอดภัยที่ประสบความสำเร็จ ความเสี่ยง v อันตราย: ISO 45001 เป็นไปตามกระบวนการป้องกันและต้องมีการประเมินความเสี่ยงอันตรายก่อนที่จะก่อให้เกิดอุบัติเหตุและการบาดเจ็บแตกต่างจาก OHSAS 18001 ซึ่งมุ่งเน้นเฉพาะการควบคุมอันตราย
บันได 5 ขั้นสู่ความสำเร็จในการทำงาน 1. มีเป้าหมาย ก่อนที่จะทำอะไร ต้องมีการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนเสียก่อน ว่าเป้าหมาย หรือ จุดมุ่งหมายที่ชัดเจนในการทำงานของเรานั้นคืออะไร 2.วางแผน เมื่อเรามีเป้าหมายในการทำงานแล้วเราจะต้องมีแผนในการดำเนินให้ถึงจุดหมายที่เราตั้งไว้ ซึ่งจะต้องเป็นแผนที่สามารถทำได้จริง และยืดหยุ่นได้ 3.ลงมือทำ การที่เราจะรู้ได้ว่าสิ่งที่เราได้วางแผนไว้นั้นจะสำเร็จหรือไม่ เราจะต้องลงมือทำเสียก่อน โดยต้องทำจนกว่าจะรู้ผล และลงมือทำซ้ำๆจนกว่าจะสำเร็จ 4.Feedback วิเคราะห์ Feedback ของตนเองว่าสิ่งที่ได้ทำลงไปนั้นให้ผลตอบรับอย่างไร มีข้อผิดพลาดหรือไม่ ถ้ามีจะมีวิธีแก้ไขอย่างไร และทำการแก้ไขปัญหานั้นอย่างดีที่สุด 5.เรียนรู้ ถึงแม้ว่าจะบรรลุเป้าหมายแล้ว แต่เราต้องห้ามหยุดที่จะเรียนรู้ และพัฒนาตนเอง เพราะปัจจุบันโลกของเราเปลี่ยนแปลงไปไวมาก เราจึงต้องเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่ตลอดเวลา และเรียนรู้ที่จะนำสิ่งเหล่านั้นมาใช้ประโยชน์ในการทำงาน
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์